Nära Svenska Kyrkan i Palma finns kvarter som påminner om en annan svunnen tid. 

Detta är la Polilla, f.d Bar, Nattklubb, mm. Akvarell © JP Saracco, Palma 2019